Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Heb je een klacht over onze producten of over onze dienstverlening? Vriendelijk verzoeken wij je om uw klacht via de e-mail ons door te geven. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Bemiddeling

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar SteigerbuisOnline bij is aangesloten.

Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC)